Filipino Lesson 3: Pagpapantig at Anyo ng Pantig

Pantig – ang bawat buka ng bibig sa pagbigkas ng salita

 

Mga Anyo ng Pantig

 

1. P – isang karaniwang patinig

 

halimbawa :        a – (a-ba-ka)      i – (I-go-rot)

 

2. KP – katinig + patinig

 

halimbawa:         karo     pusa

 

3. PK– patinig + katinig

 

halimbawa:         un-tog  al-pom-bra

 

4. KPK – katinig + patinig + katinig

 

halimbawa:         baston                                bi-sik-leta

 

5. PKK – patinig + katinig + katinig

 

halimbawa:         eks –tra                                blo-awt

 

6. KKPK – katinig +katinig + patinig + katinig

 

halimbawa:         trak-to-ra            tray-si-kel

 

7. KPKK – katinig + patinig +katinig + katinig

 

halimbawa:         kard       nars

 

8. KKPKK – katinig + katinig + patinig + katinig + katinig

 

halimbawa:         trans-por-tas-yon

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: