Filipino Lesson 2: Bagong Alpabetong Filipino

Ang Bagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra:

A a          B b          C c          D d         E e          F f           G g         H h         I i             J j

K k          L l            M m       N n         Ñ ñ         Ng ng    O o         P p          Q q         R r

S s           T t           U u         V v          W w       X x          Y y          Z z

Mga Orihinal na letra:

A a          B b          D d         E e          G g         H h         I i

K k          L l            M m       N n         NG ng   O o         P p

R r          S s           T t           U u         W w       Y y

Mga Hiram na letra:

Cc           Ff            Jj             Ññ          Qq          Vv           Xx           Zz

23 Katinig sa Bagong Alpabeto:

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, Ng, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

5 Patinig sa Bagong Alpabeto:

A, E, I, O, U

 

Diptonggo – mga pantig na nagtatapos sa mga letrang w at y

halimbawa:         aw – kalabaw      iw – aliw

ay – tinapay        ey – reyna           iy – nami’y           oy – kahoy          uy – aruy

Klaster – kambal katinig

halimbawa:         kr – Kristal           tw – twalya         dr – drayber

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: